Openingstijden

Ma t/m Vr :
9:00 - 19:00

Za + Zo :
Gesloten

Adres gegevens


Administratiekantoor Huijsmans
Kersenstraat 23
6602 GA Wijchen

Contact gegevens


Tel : 024 - 64 50 613
Mob : 06 - 22 33 77 10
Mail : info@ahuijsmans.nl

Overige


Kvk : 64934896
BTW : NL001594841B79
ING : NL09INGB0009439607

Wat is een jaarrekening ?

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Een jaarrekening moet de lezer ervan voldoende inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming. Nu kan je een jaarrekening op vele manieren maken. Wij gaan voor een financieel eindverslag wat voor elke ondernemer op maat gemaakt is. Het moet zeer inzichtelijk en vooral leesbaar zijn voor elke ondernemer.

Doelgroep :

Voor freelancers en ZZP'ers met een eenmanszaak zijn de lezers vrijwel altijd de eigenaar zelf en de Belastingdienst.
Soms moet je de jaarrekening afgeven aan je financiers, zoals bijvoorbeeld de bank die jou een hypotheek voor je kantoorpand of privé woonhuis heeft verschaft.
Als de rechtsvorm een BV is, ben je bovendien verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij geldt dat hoe groter je onderneming is, hoe meer gegevens je openbaar moet maken bij de KvK.

Waaruit bestaat een jaarrekening ?

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:
• De balans per 31 december.
• De resultatenrekening van het boekjaar.
• Een toelichting op beide.

De balans per 31 december :

Op de balans per 31 december staat bijvoorbeeld alle investeringen met de daarbij behorende afschrijvingen. Ook kunt u op de balans het saldo vinden van uw bank/giro en kasboek. Tevens staat er bijvoorbeeld de debiteuren, crediteuren de openstaande- of uitstaande leningen. Kortom eigenlijk alles wat niets heeft te maken met de omzet, inkoop en de kosten.

De resultaten van het boekjaar :

De resultaten rekening geeft weer wat daadwerkelijk uw resultaat is van het afgelopen boekjaar. Hierop kunt u vinden de omzet die verwezenlijkt is. De inkoop en uw bruto winst marge (dit is de omzet minus de inkoop). Wat staat er op de resultaten rekening nog meer? Uw totale (uniforme) huisvestings- verkoop- algemene- auto- en financiering kosten.

Tevens staat in de jaarrekening de balans en de winst- en verliesrekening voorgaand jaar indien voor handen, zodat u in een overzicht weet wat uw onderneming heeft gedaan ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toelichting op beide :

De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.

Wat is het doel van een jaarrekening ?

De meeste eenmanszaken hebben met een jaarrekening drie doelen voor ogen:

1. Overzicht + vergelijken

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. Je kunt dus als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt in het afgelopen boekjaar.
Bovendien wordt het je via de jaarrekening gemakkelijk gemaakt om je eigen onderneming te vergelijken met dat van branchegenoten. In een jaarrekening zie je door de uniforme kostenposten goed hoe een onderneming zijn geld besteedt.

2. De belastingdienst

Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening neem jij of je belastingadviseur over om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Die aangifte bevat standaard een balans en resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.

Bij een controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of aan de financiële verplichtingen is voldaan. Als er op basis van de jaarrekening fraude wordt vermoed, wordt de administratie erbij gepakt en desnoods ook de bonnen en bankafschriften die erbij horen.

3. Banken

Soms moet je financiële verantwoording afleggen aan externe financiers. Als je een som geld hebt geleend om je bedrijf verder te helpen, is het eigenlijk niet meer dan logisch dat de bank een soort garantie van je wil. Ieder jaar word je dan ook standaard om de jaarrekening gevraagd, zodat bekeken kan worden hoe vermogend je onderneming is ten opzichte van het jaar daarvoor. Op die manier kan de bank extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om in de toekomst vaker leningen te verschaffen, omdat het zo goed gaat.

Openingstijden

Ma t/m Vr :
9:00 - 19:00

Za + Zo :
Gesloten

Adres gegevens


Administratiekantoor Huijsmans
Kersenstraat 23
6602 GA Wijchen

Contact gegevens


Tel : 024 - 64 50 613
Mob : 06 - 22 33 77 10
Mail : info@ahuijsmans.nl

Overige


Kvk : 64934896
BTW : NL001594841B79
ING : NL09INGB0009439607

Openingstijden

Ma t/m Vr :
9:00 - 19:00

Za + Zo :
Gesloten

Adres gegevens


Administratiekantoor Huijsmans
Kersenstraat 23
6602 GA Wijchen

Contact gegevens


Tel : 024 - 64 50 613
Mob : 06 - 22 33 77 10
Mail : info@ahuijsmans.nl

Overige


Kvk : 64934896
BTW : NL001594841B79
ING : NL09INGB0009439607

Wat is een jaarrekening ?

De jaarrekening is het financiële eindverslag van uw onderneming. Een jaarrekening moet de lezer ervan voldoende inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming. Nu kan je een jaarrekening op vele manieren maken. Wij gaan voor een financieel eindverslag wat voor elke ondernemer op maat gemaakt is. Het moet zeer inzichtelijk en vooral leesbaar zijn voor elke ondernemer.

Doelgroep :

Voor freelancers en ZZP'ers met een eenmanszaak zijn de lezers vrijwel altijd de eigenaar zelf en de Belastingdienst.
Soms moet je de jaarrekening afgeven aan je financiers, zoals bijvoorbeeld de bank die jou een hypotheek voor je kantoorpand of privé woonhuis heeft verschaft.
Als de rechtsvorm een BV is, ben je bovendien verplicht een jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarbij geldt dat hoe groter je onderneming is, hoe meer gegevens je openbaar moet maken bij de KvK.

Waaruit bestaat een jaarrekening ?

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:
• De balans per 31 december.
• De resultatenrekening van het boekjaar.
• Een toelichting op beide.

De balans per 31 december :

Op de balans per 31 december staat bijvoorbeeld alle investeringen met de daarbij behorende afschrijvingen. Ook kunt u op de balans het saldo vinden van uw bank/giro en kasboek. Tevens staat er bijvoorbeeld de debiteuren, crediteuren de openstaande- of uitstaande leningen. Kortom eigenlijk alles wat niets heeft te maken met de omzet, inkoop en de kosten.

De resultaten van het boekjaar :

De resultaten rekening geeft weer wat daadwerkelijk uw resultaat is van het afgelopen boekjaar. Hierop kunt u vinden de omzet die verwezenlijkt is. De inkoop en uw bruto winst marge (dit is de omzet minus de inkoop). Wat staat er op de resultaten rekening nog meer? Uw totale (uniforme) huisvestings- verkoop- algemene- auto- en financiering kosten.

Tevens staat in de jaarrekening de balans en de winst- en verliesrekening voorgaand jaar indien voor handen, zodat u in een overzicht weet wat uw onderneming heeft gedaan ten opzichte van het voorgaande jaar.

Toelichting op beide :

De omvang van deze toelichting hangt af van de grootte van de onderneming. Als je een eenmanszaak hebt bestaat deze meestal uit een beschrijving van de manier hoe de balans tot stand is gekomen en basisgegevens over je bedrijf.

Wat is het doel van een jaarrekening ?

De meeste eenmanszaken hebben met een jaarrekening drie doelen voor ogen:

1. Overzicht + vergelijken

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. Je kunt dus als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt in het afgelopen boekjaar.
Bovendien wordt het je via de jaarrekening gemakkelijk gemaakt om je eigen onderneming te vergelijken met dat van branchegenoten. In een jaarrekening zie je door de uniforme kostenposten goed hoe een onderneming zijn geld besteedt.

2. De belastingdienst

Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening neem jij of je belastingadviseur over om de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers in te dienen. Die aangifte bevat standaard een balans en resultatenrekening. Bij een controle of onderzoek door de Belastingdienst kan de jaarrekening worden opgevraagd, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld.

Bij een controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of aan de financiële verplichtingen is voldaan. Als er op basis van de jaarrekening fraude wordt vermoed, wordt de administratie erbij gepakt en desnoods ook de bonnen en bankafschriften die erbij horen.

3. Banken

Soms moet je financiële verantwoording afleggen aan externe financiers. Als je een som geld hebt geleend om je bedrijf verder te helpen, is het eigenlijk niet meer dan logisch dat de bank een soort garantie van je wil. Ieder jaar word je dan ook standaard om de jaarrekening gevraagd, zodat bekeken kan worden hoe vermogend je onderneming is ten opzichte van het jaar daarvoor. Op die manier kan de bank extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om in de toekomst vaker leningen te verschaffen, omdat het zo goed gaat.

Openingstijden

Ma t/m Vr :
9:00 - 19:00

Za + Zo :
Gesloten

Adres gegevens


Administratiekantoor Huijsmans
Kersenstraat 23
6602 GA Wijchen

Contact gegevens


Tel : 024 - 64 50 613
Mob : 06 - 22 33 77 10
Mail : info@ahuijsmans.nl

Overige


Kvk : 64934896
BTW : NL001594841B79
ING : NL09INGB0009439607